Avtal med NorgesGruppen

Stretch, specialiserade på sträckfilm och emballeringsmaskiner, har via sitt nystartade bolag i Norge tecknat ett flerårigt avtal med NorgesGruppen.

NorgesGruppen har närmare 3000 dagligvarubutiker och kiosker och är ett av Norges ledande handelsföretag.

Avtalet innefattar alla sträckfilmsinköp och förväntas reducera all plastanvändning markant, för att bidra till en ännu mer förbättrad plastförminskning.

Under 2018 levererades även en helautomatisk sträckfilmslinje för att optimera produktionen i Stavanger.

Fakta om Stretch
Stretch är specialiserade på sträckfilm och försäljning av hel- och halvautomatiska sträckfilmsmaskiner. Företaget startades under 70-talet och är idag ett av det mest kända företagen i Sverige inom detta specifika område. Med hjälp av denna mångåriga erfarenhet och vår mycket kompetenta personal har vi tagit fram ett komplett sortiment av förpackningslösningar.

Fakta om NorgesGruppen
NorgesGruppen ASA är en norsk grossisthandelsgrupp som också driver olika butiker. Med en marknadsandel på 43,2 procent 2018 var NorgesGruppen den största aktören på den norska dagligvarumarknaden.
ASKO är grossistgrenen för NorgesGruppen. Grossistverksamheten ansvarar för det totala flödet av varor från tillverkare till marknadssegment inom dagligvaruhandel, industrihushåll och praktiska butiker och består av flera regionala företag som levererar livsmedel till NorgesGruppens butiker, utöver ett mindre antal butiker utanför NorgesGruppen. ASKO levererar också livsmedel till Horecas (hotell, restauranger och catering) kunder i Norge. ASKO distribuerar en portfölj med 25 000 produkter och betjänar 14 000 kunder från 13 lager, som täcker alla delar av Norge.

Fritt att publicera.