Ahlstöm

Rullemballering

AHLSTRÖM gav stororder till Stretch

Den nya ordern omfattade huvudsakligen produktions- och logistikshantering samt komplexa maskinlösningar som ingår i tillverkningsprocessen. Hela maskinlinjen mäter drygt hela 122 meter i fabriken. Linjen innehåller bland annat en robotcell-sträckfilmare med emballering av rondell i botten av rullen. Totalt ett 40-tal olika enheter finns i linjen. Vi har också ett mycket sofistikerat informationsutbyte med Ahlstroms affärssystem.
I januari slutfördes de sista justeringarna i linjen vad gäller informationsutbytet och Ahlstrom tog därefter över driften av anläggningen.

Stretch har med gott resultat tidigare utvecklat och levererat liknade produktionslösningar inom pappersindustrin. Att vi nu vinner ytterligare förtroende i detta projekt för ledande aktörer i branschen är ett bra bevis på vår unika kompetens och vårt engagemang till att utveckla tekniska och skräddarsydda lösningar som uppfyller kundens krav och behov, säger Jan Hellström, VD på Stretch m/t svenska AB.

Investeringarna genomförs för att möta framtida behov för planerade kapacitetsökningar och produktionsoptimeringar, informerar Urban Winberg, VD för Ahlström i Ställdalen.
Tillsammans med Stretch har vår projekt och produktionsavdelning under en längre tid tillsammans arbetet fram denna komplexa och mycket teknologiska linje som motsvarar våra kunders höga krav. Anläggningen har under tio veckor installerats och driftsatts.
Vi på Ahlstrom har nu tagit över linjen och känner att vi nu har en linje som är modern och kan svara upp mot de höga hygien krav våra kunder har.

Produkt
  • Pappersrullar

Behov
  • Vattentät emballering