Se Bilder
Coop

Sträckfilmsmaskin

SAMARBETE OCH RELATION STOD I FOKUS VID COOPS VAL DENNA GÅNG…

Coops lager i Bro levererar dagligvaror till samtliga Coopbutiker i hela landet.
Verksamheten är i drift sex dagar i veckan, cirka 05:00-23:00.
För att fortsätta att optimera vår verksamhet och stärka vår konkurrenskraft har vi valt att investera i två nya helautomatiska sträckfilmsmaskiner, Tosa 120, levererade av Stretch.
Med enkla men finurliga medel har vi skapat förutsättningar för ökad kapacitet och stabilare drift.
Då verksamheten hanterar mycket stora volymer och arbetar under strikta tidsfönster är en stabil drift i samtliga av våra funktioner av yttersta vikt.

Vi har i vårt samarbete med Stretch arbetat fram en kundanpassad lösning som vi verkligen tror på, och som vi är övertygade om kommer möta våra krav och förväntningar. Vi har utgått ifrån verksamhetens och lokalens förutsättningar och jag som fastighetschef värderar ett gott samarbete och relation med våra leverantörer. Jag uppskattar min dialog med Stretch där vi håller en enkel men tydlig dialog, och har samma mål.
Det har varit ett nöje att få lägga den slutgiltiga ordern, och nu ser vi fram emot leverans och implementation av våra nya sträckfilmsmaskiner!
/Markus Söderlund, Fastighetschef Coop Logistik AB, Broterminalen.

Att Coop nu ger oss detta förtroende igen, beror på att vi är ett företag som levererar maskiner med högsta kvalitet. Det är vad som krävs i en hård och tuff arbetsmiljö med långa arbetsdagar och många operatörer, såsom är fallet hos Coop Logistiks i Bro.
I annat fall får man kostnaderna löpande som underhåll, vilket en del leverantörer gjort till sin affärsidé, billiga investerings lösningar ger stor ”eftermarknad” säger Jan Hellström, VD på Stretch.

*Fritt att publicera

Produkt
Behov